Kонтаkт

Радно време

радним данима : од 07 до15 часова

суботом дежурство од 08 до11 часова

Време посете у центру

сваког данапре подне: од 09 до10 часова

попсле подне од 16 до 17 часова

Телефон

директор: (0)24 873-355

социјални радник: (0)24 4874-279

рачуноводство: (0)24 875-003

Вибер Контакт: 064 810 42 26

Телефаx

+381 (0)24 873-355

+381 (0)24 4874-279

Е-маил

геронтк@еунет.рс

No Fields Found.