Јавне набавке

Правилник о поступку јавних набавки

2018.г.

4. ЈНМВ 04/2018 НАДОГРАДЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАСИОНОГ СИСТЕМА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ЈИСУСЗ) – МОДУЛ ФИНАНСИЈЕ
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

3.ЈНМВ 03/2018 – Електрична енергија
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

Јавне набавке мале вредности

1. ЈНМВ 01/2018 – Средства за одржавање хигијене, пелене за одрасле и улошци за инконтиненцију
– Одлука о додели Уговора
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

2. ЈНМВ 02/2018 – Намирнице
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација2017.г.

Јавне набавке мале вредности
1. ЈНМВ 01/2017 – Средства за одржавање хигијене, пелене за одрасле и улошци за инконтиненцију
– Позив за подношење понуда(03.03.2017.године)
– Конкурсна документација

2. ЈНМВ 02/2017 – Намирнице за 2017.г.
– Позив за подношење понуда(07.03.2017.године)
– Конкурсна документација