Јавне набавке

Правилник о поступку јавних набавки

2019.г.
3. ЈНМВ БР. 03/2019-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација2
ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда-Пријава


Позив за подносење понуда
Конкурсна документација


Обавестење о закљ. уг.
Обавестење o Закљуценом у говору-2019


2. ЈНМВ 02/2019 – СРЕДСВТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ И УЛОШЦИ ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈУ
Позив за понудa
Конкурсну документацијa
Одлука о додели уговора


1. ЈНМВ – НАМИРНИЦЕ 01/2019
Позив за понудa
Конкурсну документацијa
Одлука о додели уговора


План јавних набавки за 2019.г.

2018.г.


6. ЈНМВ 06/2018 Санација и адаптација дела објекта бр.2
– Позив за подносење понуда
– Конкурсна документација

– Одговор на питање
– Измена конкурсне документације
– Конкурсна документација-измењена
– Обавестење о Продузењу Рока за Подносење Понуда-Пријава



5. ЈНМВ 05/2018 KOMПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР

– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација



4. ЈНМВ 04/2018 НАДОГРАДЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАСИОНОГ СИСТЕМА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ЈИСУСЗ) – МОДУЛ ФИНАНСИЈЕ
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора



3.ЈНМВ 03/2018 – Електрична енергија
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели Уговора



Јавне набавке мале вредности

1. ЈНМВ 01/2018 – Средства за одржавање хигијене, пелене за одрасле и улошци за инконтиненцију
– Одлука о додели Уговора
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација



2. ЈНМВ 02/2018 – Намирнице
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација



2017.г.
Јавне набавке мале вредности
1. ЈНМВ 01/2017 – Средства за одржавање хигијене, пелене за одрасле и улошци за инконтиненцију
– Позив за подношење понуда(03.03.2017.године)
– Конкурсна документација


2. ЈНМВ 02/2017 – Намирнице за 2017.г.
– Позив за подношење понуда(07.03.2017.године)
– Конкурсна документација