Питања

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ

 

Документација се предаје ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД на територији где заинтетресовани има место пребивалишта !

 1. писмени захтев за смештај који обезбеђује и попуњава Центар за социјални рад
 2. извод или фотокопија извода из МК рођених у 2 примерка
 3. фотокопија личне карте у 2 примерка
 4. фотокопија здравствене књижице у 2 примерка
 5. уверење лекара опште праксе
 6. уверење о имовном стању Службе за катастар непокретности
 7. пензијски чек или фотокопија истог ( уколико се ради о пензионеру )
 8. изјава сродника обавезних на издржавање која се сацињава у Центру за социјални рад
 9. изјава корисника који остварује приходе о сагласности да се приходи дознацују на жиро рачун установе
 10. писмена сагласност корисника на смештај коју обезбеђује Центар за социјални рад

 

Цене смештаја су следеће:

 • независни корисници: 23.088,00 дин
 • полузависни корисници: 25.927,00 дин
 • зависни корисници: 34.135,00 дин
 1. Коме се обратити за смештај у установу ?

Одговор : Странка се обраћа за смештај у установу Центру за социјални рад на чијој територији има место пребивалишта, конкретно заинтересовани који станује на подручју општине Кањижа обраћа се Центру за социјални рад у Кањижи, заинтересовани који станује на подручју општине Сента обраћа се Центру за социјални рад Сента и.т.д.

 1. Коме се подноси документација за смештај у установу ?

Одговор : Документација за смештај у установу подноси се Центру за социјални рад на чијем подручју има пребивалиште лице које жели да се смести у установу.

 1. Да ли лице без икакве имовине и прихода може бити смештано у установу ?

Одговор : Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана утврђени су услови које је потребно испунити да би се заинтересованом лицу признало право на смештај у установу. Решењем Центра за социјални рад се признаје право на смештај у установу, пошто се спроведе адекватан поступак. Лица без прихода и имовине односно сродника који имају обавезу издржавања према њима могу бити смештена у установу уколико испуњавају законске услове и тада трошкове смештаја сноси у целости буџет Републике Србије.

 1. Да ли лице на смештају у установи добија џепарац ?

Одговор : Лице на смештају без обзира да ли остварује приходе као што је нпр. Пензија или не остварује право на ,, џепарац,, тј. Средства за личне потребе што се такође утврђује решењем Центра за социјални рад. Висина ових средстава утврђена је адекватним Правилником и зависи од статистичких података.

 1. Да ли су деца у обавези да учествују у трошковима смештаја за родитеље ?

Одговор : Обавезу учешћа деце односно сродника који су у складу са одредбама Породичног закона обавезна да учествују у издржавању нпр. Родитеља утврђује Центар за социјални рад решењем. Уколико се ради о издржаваном лицу које ни само не остварује приходе или о особама са ниским приходима нпр. Тада они неће имати обавезу учешћа у трошковима смештаја у установу.

 1. Да ли пензионер који уз пензију остварује право на додатак на негу и помоћ губи то право уласком у установу ?

Одговор : Пензионер који уз пензију остварује право а додатак за помоћ у негу не губи једном утврђено право и исплате износа на име неге и помоћи се НЕ ОБУСТАВЉАЈУ док се лице налази на смештају у установи.

 1. Да ли се имовина лица које се смешта у установу уступа дому ?

Одговор : Имовина корисника се НЕ УСТУПА дому. О свим питањима везаним за имовину корисника по законској процедури одлучује Центар за социјални рад.

 1. Шта бива са пензијом корисника који сам плаћа трошкове смештаја, а пензија је већа од трошкова смештаја ?

Одговор : Вишак прихода који је изнад трошкова смештаја и џепарца – средстава за личне потребе ВРАЦА СЕ кориснику сваког месеца.

 1. Које услуге обухвата цена смештаја у Вашој установи ?

Одговор : У цену смештаја укључене су услуге смештаја, ишране ( три оброка дневно, за дијабетичаре ужина ), неге, основне здравствене заштите, услуге социјалног рада и правне помоћи на остваривању права и друге услуге у складу са потребама корисника.

 1. Да ли су посете дозвољене и да ли корисници могу излазити из установе ?

Одговор : Посете су дозвољене СВАКОГ ДАНА у следећим терминима : пре подне од 09 – 10,00 часова и после подне од 16 – 17 часова Корисници могу да излазе из установе слободно уз обавезу да се јаве медицинској сестри или социјалном раднику у току дана, за викенд, празнике, чак и на период од недељу или више дана.